Me täällä Oatnetilla puhumme paljon kauran terveellisyydestä ja ravitsemuksellista ominaisuuksista, mutta tiesitkö, että kaiken sen lisäksi kaura on maailman ekologisin viljelykasvi? 

Kasvipohjaisen ruoan tuotanto kuluttaa huomattavasti eläinperäistä ruokaa vähemmän luonnonvaroja - kuten vettä - per ruokakilo. Lihankulutuksen ja lihakarjan määrän kasvaessa myös tarvitaan enemmän peltopinta-alaa eläinten rehun tuottamista varten, ja peltojen tieltä joudutaan hakkaamaan paljon hiilidioksidia sitovia metsiä. Lisäksi esimerkiksi nautaeläimet tuottavat suuren määrän voimakasta kasvihuonekaasua metaania, jonka on todettu nopeuttavan ilmaston lämpenemistä.

Kaurasta tekee entisestäänkin luontoystävällisemmän viljelyskasvin sen kyky sitoa typpeä. Typpeä käytetään maanviljelyssä lannoitteena, ja liian suuri määrä typpeä luonnossa rehevöittää vesistöjä. Valitsemalla hyvin typpeä sitovia viljelyskasveja voidaan typen määrää ekosysteemissä tehokkaasti vähentää. Täten kaura vaikuttaa positiivisesti vesistöjen hyvinvointiin, ja kauran suosiminen kasvispainotteisessa ruokavaliossa onkin todellinen ekoteko!

Comments

No comments. Please feel free to be the first.


Leave a comment

All comments are held for moderation. Your comment will appear shortly.