Free delivery to the Nordics on orders over 40€. Check other countries here.

Shopping cart

Tietosuojaseloste

In English / Suomeksi

RAVINTORAISIO OY

TIETOSUOJASELOSTE

Voimaantulopäivä: 1.4.2015

Henkilötietolain (523/1999 muutoksineen) 10 ja 24 §:ien mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Käyttämällä Ravintoraisio Oy:n verkkokauppaa ”The Oatnet Store” käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa todettuja ehtoja sekä Myynti- ja toimitusehtoja ja Käyttöehtoja.

Rekisterinpitäjä
Ravintoraisio Oy (Y-tunnus 2134115-4)
PL 101, 21201 Raisio

Rekisteriasioista vastaava henkilö/yhteyshenkilö
Nimi: Heli Töykkälä 
Sähköposti: customercare@oatnetstore.com
Puhelin +358 2 443 2111
Osoite: Ravintoraisio Oy (Raisionkaari 55), PL 101, 21201 Raisio

Rekisterin nimi
Ravintoraisio Oy:n verkkokaupan (”The Oatnet Store”) käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ravintoraisio Oy:n verkkokaupan (”The Oatnet Store”) käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, tilausten, asiakaskyselyiden, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
- Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: ostotapahtuma- ja asiointitiedot Ravintoraisio Oy:n verkkokaupassa (”The Oatnet Store”).

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Ravintoraisio Oy:n verkkokaupan (”The Oatnet Store”) käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Yhteystietojen päivitykset
Asiakastietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä, kuten väestötietojärjestelmästä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tiedot voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksia varten Ravintoraisio Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiölle tai yhteistyökumppaneille Suomessa ja muissa EU:n tai Euroopan talousalueen maissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen takia tietoja voidaan siirtää alihankkijan käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun ja tiedot voivat teknisesti sijaita alihankkijan palvelimilla Suomessa ja muissa EU:n maissa tai Euroopan talousalueen tai sen ulkopuolisissa maissa.

Evästeiden käyttö
Ravintoraisio Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla parannetaan palvelun laatua ja saatetaan seurata kävijäliikennettä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpot-tamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivustolla käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös mainonnan kohdentamiseen Ravintoraisio Oy:n yhteistyökumppanien, kuten verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten, sivustoilla. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksia voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita ne todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös tämän sivuston ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen
Mikäli käyttäjä ei halua saada kohdennettua mainontaa, voi kohdentamisen estää osoitteessa [http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset]. Kohdentamisen estämisen jälkeen mainoksia näytetään kuten aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu sivuston käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan.
Mikäli käyttäjä ei halua sivujen ylläpitäjän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivujen ja palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asiamukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkastaa käyttäjärekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Käyttäjä voi koska tahansa pyytää itseään koskevan rekisteröidyn tiedon oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Käyttäjällä on niin ikään oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja markkina- tai mielipidetutkimuksia varten. Oikaisu, poistamis- ja täydentämispyynnöt sekä kiellot tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.


Welcome to the
Oatnet Store!

We’re delivering pure Nordic oats direct to your door, throughout Europe.

Sign up below for all of our best offers, newest products and most delicious recipes.

Please select your language of preference:


We promise to only send you the best oat news, but do check our privacy policy.

Newsletter

Please select your language of preference:

Thank you